Portfolio

Sprendžiame kartu: kompleksinė pagalba asmenims galėjusiems nukentėti ir nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, priverstinės prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms bei prevencinė veikla Lietuvoje

Projekto tikslas : Suteikti visapusišką pagalbą asmenims galėjusiems nukentėti ir nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, prekybos žmonėmis aukoms ir priverstinės prostitucijos aukoms.

Šio tikslo siekiama vykdant nukentėjusių asmenų integraciją ir resocializaciją į visuomenę ir darbo rinką, suteikiant galimybes, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis bei socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, įsidarbinti bei įgyti profesijas ir padėti  jiems derinti šeimos ir mokymosi įsipareigojimus, kad sėkmingiau integruotųsi į visuomenę.

Siekiant atpažinti ir mažinti  prekybos žmonėmis reiškinį bendruomenėse, vykdyti prevencinę veiklą, kuri užkirstų kelią prekybos žmonėmis fenomeno plitimui, viešinant prekeivių žmonėmis verbavimo būdus ir metodus bei mokant apsisaugoti nuo grėsmių.

Projekto uždaviniai:

 • teikti kompleksinę pagalbą prekybos žmonėmis aukoms: apgyvendinimą, maitinimą, medicinines paslaugas, socialines, teisines ir psichologines konsultacijas;
 • teikti konsultacijas interaktyviomis priemonėmis, kurios pagalba prekybos žmonėmis aukos gali turėti privačias, saugias, konfidencialias, profesionalias konsultacijas informacinių technologijų pagalba (konsultacijas teikia specialistai socialiniais tinklais, el.paštu, Skype programa); konsultacijos taip pat teikiamos  tel. +370 652 98187, 24 h/parą 7 dienas/savaitę;
 • motyvuoti asmenis galėjusius nukentėti ir nukentėjusius nuo prekybos žmonėmis bei prekybos žmonėmis aukas bendradarbiauti su teisėsauga;
 • stiprinti asmenų galėjusių nukentėti ir nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis ir prekybos žmonėmis aukų psichologinę ir fizinę sveikatą;
 • skatinti sėkmingą integraciją į visuomenę ir darbo rinką, didinant aukų užimtumą bei socialinį įtraukimą;
 • vykdyti efektyvią prevencinę, visuomenės informavimo ir švietimo veiklą kaimų, miestelių ir miestų bendruomenėms bei labiausiai pažeidžiamų jaunuolių grupėms – vaikų globos namuose bei internatinėse ir specialiosiose mokyklose, vaikų iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų taip pat bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams visoje Lietuvoje;
 • užtikrinti projekto viešinimą ir Centre teikiamos pagalbos ir  paslaugų pristatymą Vilniaus miesto, Vilniaus r., Šalčininkų r., Ukmergės r., Švenčionių r. Elektrėnų r. bei Širvintų r. savivaldybėse.

Projekto tikslinė grupė :

Projektas skirtas asmenims galėjusiems nukentėti ir nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos aukoms bei potencialioms prekybos žmonėmis aukoms – pilnametystės sulaukusiems buvusiems vaikų globos namų auklėtiniams, vienišiems tėvams, nepilnamečiams iš socialinę riziką patiriančių šeimų, visoms moterims ir vyrams, nukentėjusiems Lietuvoje ir užsienyje, kurie kreipiasi pagalbos į Dingusių žmonių šeimų paramos centrą arba yra nukreipiami kitų organizacijų,  nes:

 • nesijaučia saugūs savo gyvenamojoje vietoje, iš kurių buvo parduoti arba mėginami parduoti;
 • yra smerkiami artimųjų ir aplinkos;
 • gyvenamojoje vietoje nėra organizacijų, teikiančių reikalingas paslaugas arba bijo būti identifikuoti ir atpažinti savo artimųjų;
 • prekybos žmonėmis aukoms ir priverstinės prostitucijos aukoms, baigusioms reintegracijos programą, kurioms dar reikalinga papildoma palaikomoji pagalba (nestacionarios paslaugos).

Projekto veiklos :

 • Laikinas apgyvendinimas – laikinas apgyvendinimas suteikiamas tuo atveju, jei auka neturi kur saugiai apsistoti arba policijos, prokuratūros tarptautinės migracijos organizacijos ir organizacijų-partnerių prašymu.
 • Laikina pastogė (nuo 3 parų iki 12 mėn) bus suteikiama visoms  prekybos žmonėmis aukoms Lietuvoje ir grįžusiems  iš užsienio valstybių.
 • Parama maistu – pagalba teikiama prekybos žmonėmis aukoms, pagal  kiekvienos aukos  individualų poreikį.  Būtinoji ir palaikomoji pagalba  patenkinant bazinius poreikius, įskaitant ir aprūpinimą būtiniausiais maisto produktais. Maitinimo organizavimas suteikiamas maisto pirkimo forma.
 • Aprūpinimas būtiniausiais reikmenimis– pagalba drabužiais, avalyne, higienos ir buities reikmenimis ar kt. būtinosiomis prekėmis, suteikiama pagal poreikį, gaunančioms/tiems kompleksinę ir palaikomąją pagalbą.
 • Sveikatos priežiūros pagalba – pirmoji medicininė pagalba, įvairių sričių specialistų konsultacijos (atsižvelgiant į individualius poreikius), aprūpinimas reikalingais medikamentais.
 • Psichologinė pagalba psichologinės konsultacijos, psichoterapija, psichologinis palaikymas. Psichologas konsultacijas teiks telefonu, el.paštu, susitikus gyvai ir nuotoliniu interaktyviu būdu Skype programa.
 • Teisinės konsultacijos – teisinės konsultacijos teikiamos telefonu, el. paštu ir atvykus į Kompleksinės pagalbos centrą Žaliųjų ežerų g. 85. Poreikiui esant organizuojamos grupinės konsultacijos Kompleksinės pagalbos centre, teisininkas konsultacijas teiks ir nuotoliniu būdu Skype ir kitomis programomis, tokiu būdu pagalba bus prieinama visoje Lietuvoje.
 • Tarpininkavimo paslaugos – pagalba bendraujant ir bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis, taip pat teikiama pagalba tvarkantis įvairaus pobūdžio dokumentus.
 • Atvejo vadybininko paslaugos – pagal poreikį asmenys konsultuojami atvejo vadybininko.
 • Pagalba integruojantis į darbo rinką –  plataus spektro socialinė pagalba, ieškant darbo ir/ar tęsiant mokslus: motyvacijos kėlimas, kvalifikacijos kėlimas, reabilitavimo organizavimas, informacija apie darbo rinką, tarpininkavimas su Užimtumo tarnyba, pagalba rašant CV, pagalba rengiantis pokalbiui dėl darbo, palaikymas bei konsultavimas įsidarbinus. Aukos dirbdamos Emmaus socialinėje krautuvėlėje, esančioje Dingusių žmonių šeimų paramos centre, bus mokomos pardavėjo-kasininko, parduotuvės salės darbuotojo profesijų taip užtikrinant kvalifikacijos įgijimą bei socialinių ryšių atkūrimą, sėkmingą integraciją tiek į darbo rinką tiek į bendruomenę.
 • Prevencinė veiklasiekiant vykdyti efektyvią prekybos žmonėmis prevenciją ir užtikrinti pagalbos nukentėjusiems asmenims žinomumą, būtina stiprinti specialistų dirbančių su asmenimis galėjusiais nukentėti  ar nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis bei prekybos žmonėmis aukomis, ypatingai teikiant dėmesį: ikimokyklinių įstaigų auklėtojų, mokyklos mokytojų, socialinių darbuotojų, medikų, bendruomenės pareigūnų bei bendruomenės narių kompetencijas prekybos žmonėmis srityje.
  • Asmenų verbavimo technikos. Prekybos žmonėmis aukų portretai ir atpažinimas;
  • Prekybos žmonėmis formų atpažinimas;
  • Pagalbos ir paslaugų prekyba žmonėmis aukoms teikimas;
  • Prevencinių kampanijų skirtų vaikų ir jaunimo sąmoningumui prekybos žmonėmis srityje skatinti organizavimas.

Projektas finansuojamas : Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

Projekto rezultatai:

Straipsnis spaudoje: R. Butkevičiūtė apie moderniąją vergiją: prekyba žmonėmis yra aplink mus, net jei renkamės to nematyti

 

 

Categories
WordPress Theme built by Shufflehound. Dingusių žmonių šeimų paramos centras @ 2017