Smurtas šeimoje Lietuvoje pasiekė pandeminį mąstą. Karantino laikotarpiu drąstiškai išaugo nužudymų dėl smurto artimoje aplinkoje. 2019 m. kas dešimtas nukentėjęs nuo šio nusikaltimo buvo vaikas iki 18 m. Šios smurtinės patirtys palieka randus vaiko sąmonėje ir neretai persikelia į jos mezgamus santykius, ko pasekoje smurto ratas niekada nenustoja suktis. Jaunimas auga bandydamas atitikti „moteriškumo“ ir „vyriškumo“ normas, kurios stipriai prisideda prie smurto artimoje aplinkoje ir galios naudojimo kito asmens atžvilgiu.

Siekdamas vykdyti smurto lyties pagrindu prevenciją, nuo 2004 m. Dingusių žmonių šeimų paramos centras kartu su Alandų salų taikos institutu ir lyčių lygybės eksperte Mia Hanström Lietuvoje įgyvendina merginų gebėjimų stiprinimo metodiką “Merginų grupės: merginos, lyčių lygybė, demokratija”. Ši metodika sėkmingai išbandyta vedant užsiėmimus įvairiose Lietuvos savivaldybėse. Vėliau sėkmingai pradėta taikyti ir vaikinų gebėjimų stiprinimo metodika vaikinams.

Siekdami prisidėti prie COVID – 19 sukeltų pasėkmių mažinimo, norime su Jumis pasidalinti šia metodika darbui su merginomis ir vaikinais. Jei turėsite klausimų dėl jos taikymo susisiekite su mumis, mielai atsakysime: centras@missing.lt

metodika

Projektą “Merginų ir vaikinų gebėjimų lyčių lygybės srityje stiprinimas sėkmingai smurto artimoje aplinkoje prevencijai” finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija