Portfolio

Vaikai – raktas į visuomenę be smurto: kompleksinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams, smurto liudytojams ir jų šeimoms

Projekto tikslas:  Mažinti neigiamas vaikų patirto smurto pasekmes jų psichikos sveikatai. Šio tikslo siekiama teikiant kompleksines paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams gyvenantiems Vilniaus mieste ir rajone, Panevėžio mieste ir rajone, Utenoje ir Visagine.

Teikiama pagalba (paslaugos): 

  • Kompleksinės pagalbos (teisinė, psichologinė, socialinio pedagogo pagalba ir emocinė parama) teikimas nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems vaikams ir jų artimiesiems. Vaikams ir jaunimui išgyvenantiems smurtą pagalbos teikimas būtinas skubus, savalaikis, profesionalus, nelaukiant registracijos pas psichologą, nelaukiant kol jam bus suteikta galimybė pasikalbėti su socialiniu darbuotoju, ar jį kažkas nukreips konsultacijai pas teisininką. Centre dirbančių specialistų pagalba konsultacijų metu su vaikais sugeba užmezgamas ryšys ir kuriamas pasitikėjimas. Profesionalias konsultacijas teikti kontaktiniu būdu Žaliųjų ežerų g. 85, Vilnius ir informacinių technologijų pagalba. Atsižvelgiant į socialinių tinklų populiarumą jaunimo tarpe, besikreipiantieji turi galimybę kreiptis el. paštu centras@missing.lt, per Facebook Messenger (www.facebook.com/www.missing.lt) ir Instagram (dzspc2021).
  • Tėvystės įgūdžių stiprinimo grupių organizavimas. Kompleksinė pagalba nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje vaikams ir jų artimiesiems yra labai svarbi, tačiau lygiai toks pat svarbus yra tėvystės įgūdžių lavinimas siekiant sumažinti neigiamas vaikų patirto smurto pasekmes jų psichikos sveikatai ir išvengti pakartotinių smurto artimoje aplinkoje atvejų. Rengdamas šio projekto koncepciją Dingusių žmonių šeimų paramos centras rugsėjo-spalio mėnesiais atliko anoniminę apklausą siekiant išsiaiškinti šeimoms kylančias su vaikų ugdymu susijusias problemas ir jų sprendimo būdus. Apklausoje dalyvavo 263 tėvai auginantys vaikus iki 18 m., (toliau – respondentai), kuriose bus įgyvendinamos projekto veiklos. (Priedas Nr. 1. Apklausos rezultatai). Apklausos duomenys parodė, jog siekiant efektyviai užkirsti kelią smurtiniam elgesiui šeimoje būtina suteikti tėvams ir vaikams žinių apie smurto artimoje aplinkoje priežastis, dinamiką, formas ir tik tuomet kalbėti apie nesmurtinio bendravimo formas.
  • Dailės terapijos taikymas. Dailės terapijos poveikį nuo smurto nukentėjusiam asmeniui: pagerėja bendra fizinė, psichologinė ir emocinė būklė, išsivaduojama nuo trauminių patirčių netgi nuo psichosomatinių sutrikimų. Menų terapija pasaulio kontekste nėra nauja idėja, kai kalbama apie seksualinės prievartos ir smurto aukas. Taikant dailės terapija siekiama padėti nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams) gerinti psichologinę, emocinę būklę, atkurti šeimos nario, skatinti harmoniją ir vieningumą, kartu pašalinti traumuojančius išgyvenimus.

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Categories
WordPress Theme built by Shufflehound. Dingusių žmonių šeimų paramos centras @ 2017