Portfolio

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką skatinimas Vilniaus apskrityje

Dingusių žmonių šeimų paramos centras – nevyriausybinė organizacija teikianti pagalbą dingusių asmenų artimiesiems ir nuo prekybos žmonėmis nukentėjusiems asmenims, siekia spęsti vis didėjančią prekybos žmonėmis problemą Lietuvoje skatinant socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į darbo rinką.

Projekto partneriai: Vilniaus m., Vilniaus r., Šalčininkų r., Ukmergės r. ir Švenčionių r.  savivaldybės.

Projekto trukmė: 2018 m. balandis – 2022 m. balandis.

Projekto tikslas – padėti nukentėjusiems ar galintiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims integruotis į darbo rinką teikiant socialinės integracijos paslaugas Vilniaus apskrityje ir taip iš anksto užkertant kelią nelegaliam ar priverstiniam darbui, žmonių išnaudojimui, prostitucijai, priverstinėms santuokoms iš išskaičiavimo ar priverstiniam įsitraukimui į nusikalstamas veikas.

Projekte kviečiami dalyvauti  Vilniaus m., Vilniaus r., Šalčininkų r., Ukmergės r. ir Švenčionių r. savivaldybių gyventojai atitinkantys bent vieną iš žemiau išvardintų kriterijų:

 • nukentėję ar galėję nukentėti nuo prekybos žmonėmis arba yra prekybos žmonėmis aukos;
 • buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai (16–29 metų);
 • socialinės rizikos vaikai (nuo 14 metų);
 • socialinės rizikos šeimos;
 • socialinės pašalpos gavėjai.

Projekte planuojama vykdyti socialinės integracijos veiklas: skatinanti tikslinės grupės asmenų socialinį savarankiškumą, motyvaciją ir darbingumą, ugdyti bendrąsias ir profesines kompetencijas bei didinti pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje.

Projekto veiklos:

 • Socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas;
 • Motyvavimas įsitraukti į darbo rinką;
 • Grupinė psichologinė pagalba;
 • Individuali psichologinė pagalba;
 • Profesinis orientavimas, informavimas ir konsultavimas;
 • Bendrųjų gebėjimų ugdymas (skaitmeninio raštingumo ir kt. mokymai);
 • Tarpininkavimo paslauga ar kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus.

Susidomėjai? Registruokis jau šiandien:  centras1@missing.lt, tel. 8 626 68482.

 

Projektą „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką skatinimas Vilniaus apskrityje” (Nr. Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0013) finansuoja Europos socialinis fondas

 

Categories
WordPress Theme built by Shufflehound. Dingusių žmonių šeimų paramos centras @ 2017