Portfolio

Šeimos tiltai: pagalba skyrybas išgyvenančioms šeimoms

Tėvų skyrybos yra stiprus stresinis išgyvenimas vaikui. Vaikas yra asmuo, kuris dėl tėvų skyrybų patiria reikšmingų gyvenimo pokyčių. Dauguma tyrimų rodo, jog tėvų skyrybos nepraeina be pasekmių vaikams. Tėvų konfliktų sprendimas taikiai – mažina žalą vaikui.

 

Projekto tikslas:

Mažinti skyrybų metu, vaikų  patiriamus neigiamus išgyvenimus, teikiant psichologinę, terapinę pagalbą ir pagalbą sprendžiant konfliktus  skyrybas išgyvenančioms šeimoms. Pagalba bus teikiama Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Elektrėnų, Šalčininkų ir Trakų rajonų savivaldybėse.

 

Teikiama pagalba:

Konsultavimas dėl vaiko saugumo užtikrinimo skyrybų procese ir tėvų lygiaverčio įsitraukimo į vaiko gyvenimą: Psichologo grupinės konsultacijos skirtos didinti tėvų sąmoningumą apie skyrybų poveikį vaikui, ugdyti įgūdžius ir atsakomybės apie vaiko poreikių, emocijų atliepimą ir saugumo užtikrinimą. Ugdyti tėvų galimybes padėti vaikui išgyventi skyrybas, bei atskleisti abiejų tėvų dalyvavimo vaiko gyvenime svarbą, bei kuo svarbu nesiimti tėvų atstūmimo (nuteikinėjimo vaikų prieš tėvus) .

Vaikui draugiška erdvė: Siekiant sukurti emociškai neutralią aplinką vaikui, kurioje jis galėtų bendrauti su besiskiriančiais ar skyriumi gyvenančiais tėvais, bus sukuriama erdvė, kurioje vaikai galės piešti, lipdyti, rinkti konstruktorius, kurie ne tik bendraujant su tėvais skatins ryšio palaikymą ir komandišką darbą, bet ir lavins vaiko motoriką, vaizduotę, koncentraciją, skatins kūrybiškumą.

Bendradarbiaujamosios skyrybos: Bendradarbiavimo skyrybų metodas – tai metodas, taikomas sprendžiant ginčus dėl santuokos nutraukimo bendradarbiaujant, kuriame dažniausiai dalyvauja skyrybas išgyvenanti pora ir atvejo vadybininkas – derybininkas, esant poreikiui įsitraukia kitų specialistų komanda: socialinis darbuotojas, psichologas ir (ar) teisininku. Taikant šį metodą bus vedamos derybos siekiant, kad šalys pasiektų taikų, abiem priimtiną sprendimą. Derybų metu bus siekiama iš tarp šalių kylančio konflikto surasti sąlyčio taškus (bendrus interesus), kad šalys galėtų su derybininko- atvejo vadybininko pagalba pasiektų taikų ir abiem pusėms priimtiną susitarimą. Procesas paprastai prasideda abiem šalims išreiškus laisvą sutikimą. Tuomet derybininkas-atvejo vadybininkas susitinka su pora, kad įvertintų jų poreikius ir tikslus bei parengtų bendradarbiavimo proceso planą. Viso proceso metu derybininkas/atvejo vadybininkas teikia savo žinias ir paramą, kad padėtų porai priimti taikius sprendimus. Derybose dalyvaujantis derybininkas-atvejo vadybininkas ne tik padeda šalims priimti taikų sprendimą, bet ir valdo kylančias konfliktines situacijas. Vienas iš pagrindinių bendradarbiavimo skyrybų procese aspektų yra atviras bendravimas ir skaidrumas. Procesas sukurtas taip, kad nebūtų priešiškas ir būtų orientuotas į abiem pusėms priimtinų sprendimų paiešką, o ne į kovą. Bendradarbiavimo skyrybų metodas veiksmingas skyrybų ginčų sprendimo būdas, ypač poroms, kurios nori išsaugoti teigiamus santykius ir sumažinti skyrybų poveikį vaikams

 

Dailės terapijos užsiėmimai: Tapymas gali įveikti gynybos užtvaras ir suteikti galimybę išreikšti jausmus. Vaiko/ suaugusiojo piešinyje galima pamatyti paslėptus jausmus,nuoskaudas. Dailės terapeutė ir geštalto praktikė vesdama užsiėmimus vaikams ir vienam iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena skyriumi, padės atskleisti jausmus, nuoskaudas, kylusius barjerus.

Vaiko gebėjimų stiprinimas reikšti kilusias emocijas: Kai tėvai skiriasi arba jau yra išsiskyrę, vaikams gali būti sunku išreikšti savo jausmus ir susidoroti su šeimos dinamikos pokyčiais. Nors vaikystė pilna netekčių – tėvai susipyksta, išsikrausto, išsiskiria, tačiau pastebima, kad tėvai vis dar vengia kalbėti apie vienokį ar kitokį gyvenimo pokytį ar netektį. Psichologas taikydamas darbo metodus (aprašytus metodinėje knygoje: “Žaidžiu jausmus: Liūdesys netekties aspektu” ir Pokalbių kortų metodą) padės vaikams prabilti apie netektį, susitaikyti su ja, priimti nutikusius pokyčius, atskleisti net ir slapčiausius jausmus. Psichologinė pagalba vaikams veiksminga priemonė, padedanti jiems išgyventi savo emocijas ir veiksmingiau bendrauti su tėvais.

Projekto įgyvendinimo vieta: Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Elektrėnų, Šalčininkų ir Trakų rajonų savivaldybės.

Skirtas finansavimas: 36 530 Eur.

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Daugiau informacijos telefonu +370 670 52725 arba el. paštu centras2@missing.lt

 

Categories
WordPress Theme built by Shufflehound. Dingusių žmonių šeimų paramos centras @ 2017