Portfolio

PADĖK MAN UŽAUGTI: kompleksinė pagalba vaikams nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, smurto liudytojams ir jų šeimoms

Projekto tikslas:

Teikti kompleksinę pagalbą vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams (toliau kartu – smurto aukos ir jų šeimų nariai). Šio tikslo siekiama teikiant ilgalaikes kompleksines paslaugas ir terapinius užsiėmimus vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams bei stiprinant vaikų tėvų ir(ar) globėjų įgūdžius.

Teikiama pagalba:

Psichologinė pagalba –  stiprinama nuo smurto nukentėjusių vaikų, smurto liudytojų ir jų šeimų narių psichinė sveikata, suteikiama skubi psichologinė pagalba krizės metu, bei tęstinis konsultavimas siekiant mažinti potraumines pasekmės. Psichologinė pagalba orientuota į individualius asmenų poreikius.

Individualus ir grupinis socialinio darbuotojo konsultavimas –  užtikrinant vaiko saugumą bei stabilią emocinę būseną būtina stiprinti vaiko šeimos narių įgūdžius. Teikiamos grupinės ir individualios socialinio darbuotojo konsultacijos, kurių metu vaiko šeimos nariai įgis žinių kaip indentifikuoti smurto rūšis, sužinos, kur kreiptis pagalbos nukentėjus nuo smurto artimoje aplinkoje, kaip tenkinti vaiko poreikius, kaip išeiti iš toksiškų santykių užtikrinant vaikui emocinę ir psichologinę gerovę.

Teisinė pagalba – konsultacijų metu, tikslinės grupės nariai įgis žinių kaip spręsti dėl smurto artimoje aplinkoje atsiradusias teisines problemas, įgis žinių apie teisinių procesų eigą ir savo teises. Taip pat turės galimybę nemokamai pasirengti procesinius dokumentus teismui, raštus kitoms institucijoms.

Terapiniai dailės užsiėmimai – taikomas 5 grupinių užsiėmimų metodas, vaikams nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinko ir smurto liudytojams. 1 užsiėmimas – susipažinimas ir saugios aplinkos sukūrimas, 2 užsiėmimas – atsivėrimas, emocijų išlaisvinimas, 3 užsiėmimas – Asmeninės erdvės sukūrimas, 4 užsiėmimas – Asmenybės stiprinimas, 5 užsiėmimas – Įsisąmoninimas.

Patyriminiai tėvystės įgūdžių stiprinimo užsiėmimai – Patyriminiai edukaciniai tėvystės įgūdžių stiprinimo grupės, padės suformuoti ar įtvirtinti turimus tėvystės įgūdžius. Grupės suteiks tėvams/globėjams žinių ir praktinių įgūdžių, padėsiančių labiau suprasti savo vaikų netinkamo elgesio priežastis, efektyvius būdus saugiai ir pozityviai drausminti vaikus, kurti gerą ryšį su vaiku, suprasti vaikų ir savo jausmus. Užsiėmimai bus vedami šiomis temomis: Priklausymo jausmas; šeimos atmosfera; tvarka ir taisyklės; supratimas ir pokalbis šeimoje; brolių – seserų konsteliacija, šeimos struktūra; apdovanojimai ir bausmės – ar yra alternatyvos; netinkami elgesio tikslai; padrąsinimas. Po užsiėmimų tėvai sustiprins savo ryšius su vaiku, gebės atpažinti išankstines tiek savo tiek vaiko nuostatas, bei kurti sveikus ir atpažinti toksiškus santykius.

Projekto įgyvendinimo vieta: Vilniaus miesto, Šalčininkų ir Trakų rajonų savivaldybės.

Skirtas finansavimas: 19 938 Eur.

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

 

Daugiau informacijos telefonu +370 670 52725 arba el. paštu centras2@missing.lt

 

Categories
WordPress Theme built by Shufflehound. Dingusių žmonių šeimų paramos centras @ 2017