Portfolio

Merginų ir vaikinų gebėjimų lyčių lygybės srityje stiprinimas sėkmingai smurto artimoje aplinkoje prevencijai

Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Elektrėnų, Širvintų rajono savivaldybėmis Dingusių žmonių šeimų paramos centras vykdo LR Socialinės Apsaugos ir Darbo Ministerijos programos remiamą projektą „Merginų ir vaikinų gebėjimų lyčių lygybės srityje stiprinimas sėkmingai smurto artimoje aplinkoje prevencijai“. Šis projektas remiasi Lietuvoje jau sėkmingai išbandyta ir LR Vidaus reikalų ministerijos už pasiekimus apdovanota Alandų salų ekspertų parengta metodika skirta ankstyvajai smurto artimoje aplinkoje prevencijai.

Temos aktualumas: 2019 m. registruota 54 219 pagalbos prašymų dėl smurto artimoje aplinkoje. 2018 m. nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjo 1239 vaikai. Vaiką žaloja bet kokia smurto forma, šeimoje matomas ar patiriamas smurtas sukelia ilgalaikes pasekmes vaiko psichikos sveikatai, psichosocialinei raidai. Šeimoje matomas toksiškas santykių modelis įsirėžia į vaiko sąmonę, tampa prastų rezultatų mokykloje ar bėgimo iš namų priežastimi bei persiduoda formuojant santykius su kitais.

Tikslinė (-ės) projekto grupė (-ės): vaikai, jaunimas, su jais dirbantys specialistai, pedagogai, jų tėvai ir globėjai gyvenantys Vilniaus mieste, Vilniaus r., Širvintų r. bei Elektrėnų savivaldybėse.

Projekto tikslas: mažinti smurto artimoje aplinkoje lygį vykdant sisteminę ankstyvąją smurto prevenciją neformaliajame ugdyme.

Projekto partneriai: Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Elektrėnų, ir Širvintų rajono savivaldybės.

Projekto tikslinė grupė: vaikai, jaunimas, su jais dirbantys specialistai, pedagogai, jų tėvai ir globėjai.

Projekto tikslas – mažinti smurto artimoje aplinkoje lygį vykdant sisteminę ankstyvąją smurto prevenciją neformaliajame ugdyme.

Projektu siekiama:

  • Šviesti vaikus ir jaunimą smurto artimoje aplinkoje prevencijos, lyčių lygybės, nestereotipinių lyčių vaidmenų, gebėjimų atpažinti galios ir kontrolės mechanizmus tarpusavio santykiuose, ypač bendraujant su priešingos lyties atstovais srityse, mokyti atpažinti smurto apraiškas, lyčių vaidmenų stereotipus bei ugdyti nepakantumą visoms smurto rūšims;
  • Tobulinti su vaikais ir jaunimu bei ankstyvąją smurto artimoje aplinkoje prevencija dirbančių specialistų, ypatingai švietimo srityje dirbančių specialistų profesinę kompetenciją, plėtoti žinias lyčių lygybės, nestereotipinių lyčių vaidmenų, gebėjimų atpažinti galios ir kontrolės mechanizmus tarpusavio bei vaikų ir jaunimo santykiuose srityse;
  • Didinti nepilnamečius vaikus auginančių tėvų sąmoningumą lyčių lygybės, nestereotipinių lyčių vaidmenų, gebėjimų atpažinti galios ir kontrolės mechanizmus tarpusavio santykiuose, ypač bendraujant su priešingos lyties atstovais srityse, teikiant ypatingą dėmesį smurtui elektroninėje erdvėje;
  • Sukurti ir įgyvendinti interaktyvią nacionalinę prevencinę kampaniją skirtą smurto artimoje aplinkoje mažinimui vaikų ir jaunimo tarpe.

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

Atsiliepimai po mokymų:
Vilniaus šv. Kristaforo gimnazija
„Manau, kad kalbėtis su jaunimu lyčių lygybės klausimais, o ypač vykdyti smurto artimoje aplinkoje lyties pagrindu prevenciją yra privaloma siekiant kurti gerovės valstybę. <…> mokymai ir metodinė medžiaga merginų grupių vadovėms suteikė labai daug žinių lyčių lygybės klausimais ir motyvavo domėtis šia tema. <…>Stiprinant mokinių kultūrinį, socialinį ir teisinį sąmoningumą užauginsime tolerantišką, empatišką ir atsakingą ateities kartą, kuri turės galimybę gyventi gerovės valstybėje.“
 
Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazija
„Apibendrinant šiuos pravestus užsiėmimus galime teigti, jog temos yra aktualios ir mokiniai noriai įsitraukia į veiklas. Su malonumu tęsime šiuos užsiėmimus mūsų gimnazijoje.“
 
Vilniaus Ozo gimnazija
„Po pirmų užsiėmimų matomas tokių užsiėmimų poreikis ir nauda. Dalyviai beveik 100 pasiruošė tęsti susitikimus, todėl svarstoma galimybė užsiėmimus vesti virtualiai.“
 
Elektrėnų atviras jaunimo centras
„Ačiū už puikius mokymus. Šią metodiką naudosiu ir toliau dirbdama savo darbą. Jaunuoliams labai patiko užsiėmimai, prašė organizuoti daugiau veiklų.“
 
Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija
„Paskaitos nerealios, klausysiu dar sykį, neskubėdama, labiau įsigilindama ir per vasarą pasiruošiu paskaitų pravedimui 🙂 Mokymai be galo vertingi, naudingi kiekvienam mokytojui, tėvui, visiems, kas prisideda auginant jauną žmogų. Aš pati po šių mokymų jaučiuosi daug geriau, pasitvirtinau sau, kad leisti vaikui būti tokiu, kokiu nori jis, yra normalu 🙂 Kad berniukas nebūtinai turi šaudyti, gaudyti ir vairuoti mašiną, jei jam smagu komponuoti puokštes, kurti aplink save grožį, džiaugtis juo tiesiog.“
Categories
WordPress Theme built by Shufflehound. Dingusių žmonių šeimų paramos centras @ 2017