Portfolio

Merginų gebėjimų stiprinimas

Projekto tikslas – Įgalinti ir apsaugoti jaunas mergaites, kad jos netaptų prekybos žmonėmis ir/arba smurto aukomis ir kad nepatirtų socialinės atskirties

Projektą finansuoja užsienio partneriai: Alandų salų taikos institutas , Emmaus Europa.

2004 m. MGG veikloje dalyvavo -186 merginos
2005 m. MGG veikloje dalyvavo – 160 merginų
2006 m. – 217 merginų;
2007 m. – 272 merginų;
2008 m. – 308 merginų;
2009 m. – 170 merginų;
2010 m. – 220 merginų;
2011m. – 144 merginos.
2012m. –  112 merginų.
2013m. –  154 merginos
2014m  –   85 merginos
2015m. –   58 mergynos

MGG veikloje dalyvaujančių merginų skaičius priklauso nuo gaunamo finansavimo. Yra nemažai atvejų, kai grupių vadovės ir toliau norėtų tęsti veiklą, tačiau negaunamas finansavimas.

MGG Projekto svarbiausi uždaviniai:

 • Jaunų dažnai nepilnamečių mergaičių informavimas apie galimus pavojus, susijusius su prekyba žmonėmis;
 • Mergaičių iš socialinės rizikos šeimų įtraukimas į tikslinę grupinę veiklą,
 • Skleisti ir propaguoti MGG veiklą Lietuvoje;
 • Organizuoti lektorių apmokymą, kurios vėliau galėtų apmokyti naujas MGG grupių vadoves;
 • Skleisti informaciją apie lyčių lygybę ir demokratiją.

Kas dalyvauja MGG grupių veikloje?

 • Prekybos žmonėmis aukos;
 • Vaikų namų auklėtinės;
 • Delinkventinio elgesio paauglės;
 • Probleminio elgesio paauglės (hiperaktyvios, uždaro charakterio, nelankančios mokyklos)
 • Paauglės iš socialinės rizikos šeimų;
 • Mergaitės iš nepilnų šeimų;
 • Mergaitės turinčios psichologinių problemų ( linkusios į depresiją, anoreksiją ir pan.)
 • Jaunos vienišos motinos;

Organizacijos dalyvaujančios projekte:

 • Visuomeninės organizacijos;
 • Mokyklos;
 • Moterų organizacijos.
 • Organizacijos dirbančios prevencijos srityje,
 • Vaikų ir jaunimo organizacijos.

 

Kaip vykdoma veikla?

 • Apmokomos merginų grupių vadovės pagal suomių lektorės Mia Hanstrom metodą;
 • Merginų užsiėmimai vyksta vadovaujant grupės vadovei pagal gyvenamąją vietą;
 • Užsiėmimų metu susiklosto šilti, tarpusavio pasitikėjimu paremti, draugiški santykiai tarp grupės merginų ir vadovių;
 • Grupių vadovės yra jaunos, todėl bendravimas yra atviras, vyraujant tarpusavio pasitikėjimui;
 • Reguliariai vykdomi grupių vadovių apmokymai;
 • Naujai pradėjusios dirbti grupių vadovės pastoviai konsultuojamos;

 

Kokia veikla vykdoma MGG?

 • Laisvanoriška veikla;
 • Diskusijos pasirinktais klausimais;
 • Susitikimai su įdomiais žmonėmis;
 • Muziejų, parodų lankymas;
 • Įvairių renginių organizavimas;
 • Užsiėmimai grupelėse (rankdarbiai, piešimas, knygų aptarimas ir kt.);
 • Svarbių įvykių ir datų paminėjimas;
 • Vasaros stovyklos.

Diskusijų temos:

 • Draugystė, draugai;
 • Apkalbos;
 • Pasitikėjimas savimi;
 • Ką reiškia būti mergaite;
 • Žiniasklaida, gyvenimas ir reklama;
 • Iššūkiai;
 • Kaip kalbėti auditorijai;
 • Seksualumas, vaikinai ir meilė;
 • Prievarta ir prievarta prieš moterį;
 • Moters teisė jaustis saugiai;
 • Poreikiai bei galimybės ir kt.

Pasitikėjimo savimi pavyzdžiai

 • Pozityvus mąstymas;
 • Išvardyk savo nuožiūra tris geriausias savo charakterio savybes;.
 • Kokiu savo poelgiu tu didžiuojiesi?
 • Kokia savo charakterio savybe tu didžiuojiesi?

Užsiėmimų metu labai svarbu formuoti pozityvų savęs vertinimą.

Pasiekimai,( pagal merginų atsiliepimus )(1)

 • Įgauta daugiau žinių tokiose srityse: žmogaus teisės, sveikas gyvenimo būdas, smurtas, diskriminacija ir kt;.
 • Daugiau sužinota apie savigarbą;
 • Įgyta socialinių įgūdžių;
 • Žymiai pagerėjo pasiekimai moksle, bei mokyklos lankomumas;
 • Įgyta daugiau patirties konstruktyviai spręsti iškylančius konfliktus;
 • Padidėjo motyvacija visuomeninei veiklai;
 • Išbandyta nauja, įdomi veikla;
 • Įgyta naujų žinių kaip spręsti problemas grupėje ir asmeniškai.

Pasiekimai (2)

2006 m. Vidaus reikalų ministerija projektą „Merginų gebėjimų stiprinimas“ Įvertino kaip įdomų ir reikšmingą projektą prevencijos prieš prekybą žmonėmis srityje.

Categories
WordPress Theme built by Shufflehound. Dingusių žmonių šeimų paramos centras @ 2017