Portfolio

„Dingusių žmonių šeimų paramos centras“ 54+ amžiaus žmonėms padeda išlikti aktyviais darbo rinkoje

Dingusių žmonių šeimų paramos centras, siekdamas vyresniems darbingo amžiaus asmenims padėti išlikti aktyviais darbo rinkoje, nuo 2018 m. kovo mėn. iki 2021 m. kovo mėn. pabaigos įgyvendino projektą „BŪK AKTYVUS-BŪK MATOMAS“ (NR. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0192) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54+“, finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų.

Minimo projekto pagrindinis tikslas – sukurti palankias sąlygas vyresniems darbingo amžiaus asmenims aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padidinti jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes.

Projekto metu, projekto dalyviai, dalyvavo kompiuterinio raštingumo, verslumo, socialiniuose ir pilietiniuose mokymuose, konsultavosi su psichologais, atliko savanorystės veiklas.

Įgyvendinus projektą, tikimasi, jog vyresniems darbingo amžiaus asmenims pavyks išlikti darbo rinkoje arba į ją sugrįžti.
Organizacija šio sprendimo įgyvendinimui pasinaudojo iki 99 818, 11 eurų parama bei investavo iki 2 820 eurų savo organizacijos nuosavų lėšų.

 

Categories
WordPress Theme built by Shufflehound. Dingusių žmonių šeimų paramos centras @ 2017