Portfolio

„#CYBERSMART: skaitmeninė edukacija ankstyvajai smurto prevencijai“

Projekto metu bus sukurta pirma Lietuvoje skaitmeninė edukacinė programa skirta ankstyvajai smurto lyties pagrindu prevencijai teikiant ypatingą dėmesį kibernetiniam smurtui lyties pagrindu.

Projekto tikslas: mažinti smurtą lyties pagrindu vaikų ir jaunimo tarpe mokykloje ir tarpasmeniniuose santykiuose. Šio tikslo bus siekiama stiprinant su vaikais ir jaunimu dirbančių specialistų kompetencijas lyčių lygybės, smurto lyties pagrindu ir virtualios lyderystės srityse.

Projekto partneriai: Alytaus miesto savivaldybė, Ukmergės, Švenčionių ir Alytaus rajonų savivaldybės.

Projekto trukmė: 2021 m. kovo 1 d. – 2021m. gruodžio 31 d.

Temos aktualumas: 2020 m. policijoje užregistruoti 58 553 pranešimai dėl smurto artimoje aplinkoje. Kas dešimtas nukentėjęs nuo smurto artimoje aplinkoje yra vaikas iki 18 metų amžiaus, 85,4 % jų nukentėjo nuo tėvų ar įtėvių. Šeimoje matomas smurtinis santykių modelis įsirėžia į vaiko sąmonę, formuoja žalingų ir nepagarbių santykių su kitais asmenimis modelį, kuris vėliau gali persikelti į asmeninių santykių kūrimą. Smurtinėje aplinkoje augančiam vaikui formuojasi klaidingos santykių nuostatos, vertybės (pvz., „Smurtauti mylint yra normalu ir pan.). Į statistiką neįtraukiant smurto romantiniuose jaunimo santykiuose rodiklio, tikrasis problemos mastas Lietuvoje lieka nežinomas. Toks smurtas turi neigiamą įtaką jaunimo vystymuisi, gali tapti pabėgimo iš namų, valgymo sutrikimų ir kitų problemų priežastimi.

Projekto tikslinė grupė: su 13 – 20 m. amžiaus jaunimu dirbantys specialistai, pedagogai, jų tėvai ir globėjai, jaunimas.

Projektu siekiama:

  • sukurti ir išbandyti skaitmenines ankstyvosios smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemones skirtas supažindinti su įvairiomis smurto apraiškomis, jo padariniais ir būtinybe užkirsti jam kelią, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui;
  • tobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojų, kitų asmenų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje prevencijos vaikų ir jaunimo tarpe srityje, profesinę kompetenciją;
  • šviesti vaikus ir jaunimą lyčių lygybės bei smurto artimoje aplinkoje prevencijos klausimais, mokyti atpažinti smurto apraiškas, ugdyti nepakantumą visų formų smurtui teikiant ypatingą dėmesį kibernetiniam smurtui lyties pagrindu.

Projekto veiklos:

Pradžia / pabaiga Veiklos pavadinimas
1 2021 m. kovo – balandžio mėn.

 

 

Virtualus mokymų programos pristatymas savivaldybėje su vaikais ir jaunimu dirbantiems specialistams
2 2021 m. balandžio mėn.

 

Skaitmeninės edukacijos programos pristatymas su vaikais dirbantiems pedagogams, tėvams ir globėjams
3 2021 m. kovo – gegužės mėn.

 

 

Skaitmeninės edukacinės priemonės sukūrimas ir pilotavimas
4 2021 m. balandžio – rugpjūčio mėn. Lektorių mokymai specialistams dirbantiems su vaikais ir jaunimu
5 2021 m. gegužės – spalio mėn. Jaunųjų lektorių mokymai vaikams ir jaunimui

 

6 2021 m. balandžio – gegužės mėn.

 

 

Socialinė kampanija „Skaitmeninės istorijos“

 

  


Daugiau informacijos:
projekto vadovė Dovilė Dimšaitė
El. p. centras1@missing.lt
Tel. 8 626 68482

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

Categories
WordPress Theme built by Shufflehound. Dingusių žmonių šeimų paramos centras @ 2017