Portfolio

Compass : effective support and communication

 

 

2022 m. Lietuvoje nuo įvairių smurto formų nukentėjusiais pripažinti 2 866 vaikai, nuo seksualinio smurto – 300 vaikų. 2023 m. sausio mėn. nuo seksualinio smurto nukentėjo 22 vaikai. Vilniaus universiteto atlikto tyrimo duomenimis, kas trečias iš 100 apklaustų vaikų (12-16 metų amžiaus) patiria seksualinį smurtą internete. Kasmet Lietuvoje dingsta / pabėga iš namų apie 2 000 nepilnamečių. 2022 m. užfiksuoti 1938 vaikų dingimo atvejai, o telefonu 116 000 sulaukta tik 96 skambučių. Tokį skaičių skirtumą gali lemti menkas visuomenės informuotumas apie pagalbos liniją 116 000 ir jos galimybes padėti dingus vaikui. Savivaldybėse taip pat trūksta darbo su vaikais, pabėgusiais iš namų, siekiant užkirsti kelią bėglių pasikartojimui.

 

 

Projekto tikslas – viešinti vaikų dingimo/ bėgimo iš namų problematiką, apmokyti su vaikais ir jaunimu dirbančius specialistus dirbti su šią riziką patiriančiais ar jau patyrusiais vaikais, bei savivaldybių lygmeniu sukurti veiklos planą darbui su dingstančiais/ bėgančiais iš namų vaikais.

 

Projekto veiklos :

Gebėjimų stiprinimo mokymai su vaikais dirbantiems ekspertams, pristatant 116 000 karštosios linijos bendradarbiavimo modelį Europos Sąjungoje, analizuojant pabėgusių vaikų atvejus, nustatant sąsajas tarp pabėgimo ir įvairių smurto formų. Šių mokymų metu įvairių savivaldybių specialistai kartu su ekspertais ieškos būdų, kaip integruoti bėgimo prevencijos sistemą į savivaldybių veiksmų planus.

Užsiėmimai su vaikais kurie pabėgo iš namų, siekiant užkirsti kelią pakartotiniams pabėgimams ir įvardyti jų priežastis. Šių užsiėmimų metu tėvai, padedami specialisto, galės lavinti aktyvaus klausymosi įgūdžius, kurie padės suprasti savo vaikus ir užkirs kelią bėgimo iš namų atvejų pasikartojimui.

Advokacijos dirbtuvių metu savivaldybių specialistai kartu su kompetentingu ekspertu išanalizuos savivaldybės pagalbos modelį dingusiems be žinios ar pabėgusiems iš namų vaikams ir jų šeimoms bei padedami eksperto, parengs pagalbos modelį , kuris bus įtrauktas į savivaldybės veiksmų planus.

Projekto metu bus sprendžiamos vaikų dingimo ir (arba) bėgimo iš namų priežastys, viešinama pagalbos linija dėl dingusių vaikų 116 000.

 

Projektas finansuotas Missing Children Europe lėšomis.

Categories
WordPress Theme built by Shufflehound. Dingusių žmonių šeimų paramos centras @ 2017