Portfolio

CESAGRAM

CESAGRAM tikslas – gerinti supratimą apie viliojimo procesą, ypač apie tai, kaip jį palengvina technologijos ir kaip jis gali lemti seksualinę prievartą prieš vaikus ir jų dingimą be žinios, siekiant užtikrinti, kad kiek įmanoma būtų užkirstas kelias viliojimui seksualinės prievartos tikslais, kuris gali lemti dingimą be žinios, taip pat užtikrinti, kad viliojimo aukos būtų atpažintos ir gautų tinkamą pagalbą prieš dingimą be žinios, jo metu ir po jo.

 

CESAGRAM projektas daugiausia bus skirtas 11-14 metų jaunuoliams, kuriems gresia viliojimo pavojus arba kurie patys yra viliojimo aukos ir kuriems gresia dingimo be žinios pavojus, globėjams ir mokytojams, pirminės grandies specialistams (socialiniams darbuotojams, nevyriausybinėms organizacijoms, teisėsaugos institucijoms), taip pat politikos formuotojams. Ji padės įgyvendinti galiojančius teisės aktus dėl seksualinės prievartos prieš vaikus kartu su Europos Komisijos seksualinės prievartos prieš vaikus prevencijos tinklu (CSAPN) ir būsimu Europos kovos su seksualine prievarta prieš vaikus centru, taip pat atitinkamas Europos Komisijos parengtas strategijas (Vaiko teisių strategiją, ES seksualinės prievartos prieš vaikus strategiją, Europos strategiją dėl geresnio interneto vaikams).

 

Buvimas internete gali kelti pavojų vaikams: Kaip ir visose erdvėse, kuriose gyvena vaikai, taip ir skaitmeninėje aplinkoje jie gali susidurti su seksualinio išnaudojimo ir prievartos, įskaitant viliojimą, rizika.

Vis dažniau pasitaiko dingimo atvejų, susijusių su viliojimu: Europos dingusių vaikų karštosios linijos praneša apie susirūpinimą keliančius faktus, kad viliojimas yra vis dažnesnis dingimo veiksnys, ypač kai vaikai pabėga iš namų ir (ar) globos įstaigų.

Mažai žinių: Tyrimų apie viliojimą, susijusį su dingusiais be žinios vaikais, nėra daug. Reikia atlikti daugiau tyrimų, kad būtų galima suprasti galimas viliojimo ir dingimo sąsajas.

Projekto veiklos

CESAGRAM, vykdydama atskiras, tačiau tarpusavyje susijusias veiklas, sieks sukurti išsamią Europos kovos su vaikų viliojimu ir vaikų dingimu be žinios strategiją: Moksliniai tyrimai, mokymas ir informuotumo didinimas, dirbtinio intelekto priemonės kūrimas ir propagavimas.

 

  1. Moksliniai tyrimai

Teisinė analizė: CESAGRAM atliks esamų mokslinių tyrimų ir teisės aktų bei politikos sistemų, susijusių su technologijomis skatinamu viliojimu keturiose tikslinėse šalyse ir ES lygmeniu, analizę.

 

Išgyvenusiųjų patirtis: Bendraujant su 20 asmenų, išgyvenusių dėl technologijomis paremto viliojimo ir dingusių be žinios, bus gilinamasi į šią patirtį. Siekiama įgyti žinių apie rizikos veiksnius, parengti kriterijus, pagal kuriuos būtų galima įvertinti, ar dingęs jaunesnis nei 18 metų asmuo galėjo būti viliojamas dėl pažeidžiamo, priklausomumo ir kt.

 

Policijos bylų analizė: Siekiame išanalizuoti nacionalinių policijos pajėgų policijos bylų medžiagą, susijusią su techninėmis priemonėmis vykdomu viliojimu, ypač su dingimo elementu. Šia analize siekiama papildyti pokalbius su nukentėjusiaisiais dėl rizikos veiksnių ir aukų identifikavimo vertinimo kriterijų, taip pat papildyti esamus automatinio viliojimo pokalbių internete aptikimo kriterijų rinkinius.

 

  1. Mokymas ir informuotumo didinimas

Bendras tikslas – rengti mokymus, kad specialistai galėtų geriau keistis žiniomis, patirtimi ir gerąja praktika, ir kurti priemones, kurios padėtų jaunimui atpažinti viliojimo pokalbius, identifikuoti ir apsisaugoti nuo galimo pavojaus.

 

Specialistų mokymas: Viso projekto metu bus rengiami mokymai pirmosios grandies specialistams ir teisėsaugos institucijoms, kad jie galėtų geriau reaguoti į seksualinės prievartos prieš vaikus aukas. Bus laikomasi konkrečiai šaliai būdingo požiūrio, kad pirminės grandies paslaugų teikėjai būtų supažindinti su viliojimo ir dingusių asmenų problemomis ir pagerėtų reagavimas į šią problemą. Siekiant užtikrinti šios veiklos tvarumą, mokymai bus rengiami kaip “mokymų vadovų rengimo” kursai.

 

Jaunimui skirtos mokymo priemonės: Projekto metu bus parengta mokymo programa, pagal kurią jaunimas bus mokomas pradėti pokalbius apie viliojimą ir didinti informuotumą apie viliojimo būdus, įspėjamuosius ženklus ir apie tai, kaip juos atpažinti ir į juos reaguoti. Ši programa bus toliau plėtojama sukuriant žaidybinę švietimo platformą, skirtą 11-14 metų amžiaus jaunimui.

 

  1. Dirbtinio intelekto priemonė

CESAGRAM sukurs dirbtinio intelekto priemonę, kurios tikslas – palengvinti viliojimo turinio internete prevenciją. Ši priemonė bus grindžiama realiu naudojimo atveju, kuriame atsižvelgiama į teisėsaugos institucijų operatyvinius poreikius. Priemonė bus lingvistinės analizės įrankis, kuriuo remiantis natūralios kalbos apdorojimo metodais ir autorystės analize bus galima aptikti viliojimo veiklą. Priemonės tikslas – įvertinti viliojimo elgesio tikimybę bendraujant internete ir prireikus iš anksto įspėti.

 

  1. Advokacija

Projekto eigoje bus kuriamas ir kaupiamas žinių depozitas iš įvairių ekspertų, susijusių su projektų ir suinteresuotųjų šalių. Šios žinios bus lokalizuotos žinių centre, kuriame bus informuojama apie CESAGRAM projektą ir jo rezultatus, taip pat bus pristatomi ir akcentuojami kiti esami su viliojimu ir dingusiais asmenimis susiję darbai.

 

CESAGRAM parengs naudingą propagandinę medžiagą, skirtą diskusijoms su ES suinteresuotosiomis šalimis ir nacionalinėmis vyriausybėmis dėl tolesnių veiksmų, kuriais siekiama užkirsti kelią viliojimui ir dingimui be žinios.

Projektas vykdomas: ES lygmeniu, bet konkrečiai Belgijoje, Graikijoje, Italijoje ir Lietuvoje.

 

 

Categories
WordPress Theme built by Shufflehound. Dingusių žmonių šeimų paramos centras @ 2017