Portfolio

Berniukų gebėjimų stiprinimas

Dingusių žmonių šeimų paramos centras nuo 2004 m vykdė analogišką mergaičių gebėjimų grupių veiklą. Atsižvelgus į šių grupių sėkmingumą ir teigiamus rezultatus bei poreikį tokias grupes įsteigti ir berniukams, 2011 m. pradėtas naujas berniukų gebėjimų grupių projektas. Šio projekto įgyvendinimui naudojama speciali metodinė medžiaga, kuri išdėstyta grupių vadovams per apmokymus, kuriuos vedė pati metodo kūrėja Mia Hanström. Planuojama išleisti praktinį vadovą grupių vadovams, kuriame būtų dalinamasi gerąja praktika ir specialiaisiais atvejais.

Projekto tikslas – naudojant „Berniukų grupės metodą“, įgalinti nepilnamečius berniukus ir užkirsti kelią tokioms rizikoms kaip narkotikų, alkoholio, cigarečių  bei kitų psichotropinių medžiagų vartojimui, smurtui,  taip pat pakliuvimui į prekybos žmonėmis tinklą.

Uždaviniai:

1. Plėtoti „Berniukų grupės metodą“, dirbant su rizikos grupei priklausančias berniukais;
2. Įgalinti berniukus labiau pasitikėti savimi, savarankiškai priimti sprendimus;
3. Organizuoti užsiėmimus, kurių metu  berniukai suprastų žalingų įpročių keliamą riziką jų sveikatai, socialinei bei ekonominei gerovei ir pavojų tapti prekybos žmonėmis aukomis;
4. Skatinti lyčių lygybę ir demokratiją.

Dalyviai (tikslinė grupė):

 • Berniukai iš nepilnų (vieno tėvo), mažas pajamas gaunančių, socialiai atskirų, šeimų;
 • Probleminio elgesio berniukai;
 • Berniukai iš neturtingų kaimo vietovių;
 • Berniukai, kurie yra socialinėje atskirtyje ir kuriems trūksta socialinių įgūdžių, kad galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę.

 Priemonės:

1. Berniukų grupių vadovų apmokymai, kuriuos vedė metodo autorė Mia Hanström;
2. Berniukų grupių kūrimas;
3. Veiklos berniukų gebėjimų grupėse organizavimas: diskusijos, išvykos, ekskursijos, kita interaktyvi veikla;

Vykdymo vieta:

Projekto veikla vykdoma 4-iuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Anykščiuose, Kelmėje bei šių miestų rajonuose.

Rėmėjai:

Projektą finansuoja Emmaus Europe ir Emmaus Westervik organizacijos.

Rezultatai:

 • Nuo 2011 m. balandžio mėn. iki 2015 m. kovo 31 d . veiklą vykdė 32 berniukų gebėjimų grupės.
 • Grupių veiklą organizavo ir užsiėmimus vedė 14 apmokytų grupės vadovų;
 • Projekte dalyvavo 240 berniukų, priklausančių rizikos grupei;

Pasiekimai:

Berniukų gebėjimų grupių vadovai pastebėjo tokius teigiamus pokyčius, įvykusius grupių užsiėmimų metu:

 • Berniukai tapo draugiškesni vieni kitiems;
 • Drąsiau ir su didesne pagarba kitų atžvilgiu reiškė savo nuomonę;
 • Berniukai įgijo daugiau pasitikėjimo savimi;
 • Temos, kuriomis diskutuodavo grupėse, diskutuoja ir su kitais už grupės ribų;
 • Berniukai tapo atviresni ir labiau linkę bendrauti su kitais;
 • Berniukai tapo labiau motyvuoti, noriai dalyvauja grupės susitikimuose ir veikloje;
 • Projekto metu berniukams, kuriems kyla grėsmė tapti priklausomiems nuo žalingų įpročių, buvo vystomi gebėjimai, kurie padėjo ugdyti pasitikėjimą savimi ir tokiu būdu nepasiduoti kitų daromai neigiamai įtakai, gerinti socialinius įgūdžius, kurie svarbūs sėkmingai integracijai į visuomenę bei darbo rinką. Berniukų gebėjimų grupių veikla skatino tikslinės grupės socialinę bei emocinę gerovę, asmenybės vystymąsi. Grupių užsiėmimų metu buvo tobulinami berniukų gebėjimai savarankiškai priimti sprendimus ir sugebėti atsisakyti neigiamą įtaką darančių asmenų pasiūlymų. Berniukams buvo suteikta galimybė turiningai praleisti savo laisvą laiką su bendraamžiais ir taip sumažinta rizika vartoti alkoholį, narkotikus, rūkyti cigaretes, nei jiems leidžiant laisvą laiką gatvėje.

Pasiekimai (2)

Vidaus reikalų ministerija, 2013 m. įvertino Dingusių žmonių šeimų paramos centro vykdomą projektą „Berniukų gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ trečiąja vieta ir pripažino kaip reikšmingą projektą prevencijos prieš prekybą žmonėmis srityje. Projektas įtrauktas  į Europos nusikaltimų prevencijos tinklo svetainėje pateikiamą gerąją šalių, šiuo atveju, Lietuvos praktiką.

Categories
WordPress Theme built by Shufflehound. Dingusių žmonių šeimų paramos centras @ 2017