Portfolio

CONSENT: seksualinio smurto prevencija romantiniuose jaunimo santykiuose

Seksualinis smurtas yra rimta, bet sunkiai atpažįstama visuomenės sveikatos problema, kuri turi įtakos fizinei, psichinei ir reprodukcinei sveikatai. Jo pasekmės jaučiamos individualiu ir valstybiniu lygiu. Tyrimai rodo, kad 1 iš 5 vaikų iki savo 18 gimtadienio patiria kokio nors pobūdžio seksualinę prievartą. 1 iš 10 moterų nuo 15 m. amžiaus yra patyrusios kokią nors seksualinio smurto formą, 1 iš 20 tokio pat amžiaus moterų yra patyrusios išprievartavimą.

Projekto tikslas:

Ugdyti nesmurtinius santykius tarp merginų ir vaikinų mokykloje ir tarpasmeniniuose santykiuose suteikiant įgūdžių atpažinti seksualinį smurtą artimoje aplinkoje ir į jį reaguoti.

Projekto tikslinė grupė:

Vaikai, jaunimas, su jais dirbantys specialistai, jaunimo darbuotojai, pedagogai, jų tėvai ir globėjai.

Projekto veiklos:

Laikotarpis Veiklos pavadinimas Veiklos aprašymas
Kovas – balandis Tarptautinės prevencinės programos “SAUGŪS nuo seksualinio smurto ir smurto lyties pagrindu” pristatymas šešiose savivaldybėse Interaktyvūs užsiėmimai – diskusijos skirtos seksualinio smurto artimoje aplinkoje problematikos atskleidimui, institucinių gebėjimų didinimui dirbant seksualinio smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje. Užsiėmimų metu bus pristatoma tarptautinė metodika “SAUGŪS nuo seksualinio smurto ir smurto lyties pagrindu” ir projekto metu kuriamos priemonės darbui su vaikais ir jaunimu. Užsiėmimai skirti institucijų tiesiogiai dirbančių su vaikais ir jaunimu vadovams/ėms atsakingiems už jaunimo darbuotojų, socialinių darbuotojų darbui su jaunimu, edukatorių, pedagogų, bendruomenės pareigūnų, medikų ir kitų specialistų darbo koordinavimą, siekiant užsitikrinti jų paramą ir palaikymą darbuotojams vykdant ilgalaikius prevencinius užsiėmimus vaikams ir jaunimui.
Balandis – Gegužė Tarptautinės metodikos “SAUGŪS nuo seksualinio smurto ir smurto lyties pagrindu” (engl. SAFE from Sexual and Gender – Based violence) adaptavimas ir pilotavimas  Ši programa skirs ypatingą dėmesį pažeidžiamam jaunimui: jauniems žmonėms patiriantiems diskriminaciją dėl savo lyties, LGBT jaunimui, tėvų neturinčiam jaunimui. Pvz. su šiomis tikslinėmis grupėmis jau dirbta ir buvusių iniciatyvų metu, pasiekta puikių rezultatų su tėvų neturinčių vaikinų grupėmis, kurie užsiėmimų metu atskleidė vyriškumo nuostatų įtaką jų elgesiui romantiniuose santykiuose. Programoje taip pat bus įtrauktas jos vertinimo klausimynas ir kriterijai siekiant įvertinti ilgalaikių užsiėmimų poveikį jaunuolių nuostatų kaitai bei elgesiui kuriant santykius artimoje aplinkoje. Centras SSAA metodika papildys vienintelį Lietuvoje portalą skirtą SLP jaunimo prevencijai www.9pamoka.lt, kuriuo per kelis metus jau spėjo pasinaudoti daugiau nei 3000 su jaunimu dirbančių specialistų visoje Lietuvoje.
Gegužė – Liepa Lektorių mokymai seksualinio smurto artimoje aplinkoje tema specialistams dirbantiems su vaikais ir jaunimu Interaktyvūs mokymai skirti didinti merginų ir vaikinų grupių vadovų kompetencijas praktiškai taikyti SSAA prevencijos priemones numatytas adaptuotoje tarptautinėje metodikoje “SAUGŪS nuo seksualinio smurto ir smurto lyties pagrindu” (engl. SAFE from Sexual and Gender – Based violence). Šiuose interaktyviuose mokymuose dalyvaus projekto partnerių organizacijose dirbantys specialistai, o taip pat kiti specialistai dirbantys su vaikais ir jaunimu projekto partnerių savivaldybėse: bendruomenės pareigūnai, socialiniai darbuotojai, medikai ir kiti specialistai, kurie bus praėję merginų ir vaikinų grupių vadovų atranką remiantis jų motyvacija ir galimybėmis vesti ilgalaikes grupes jaunimui.
Liepa Pasakų kūrimo stovykla Dviejų dienų išvažiuojamosios pasakų kūrimo stovyklos metu, aktyviausi merginų ir vaikinų grupių vadovai, kartu su jose dalyvavusiais jaunuoliais naudojant praktikoje pasiteisinusią DiGem istorijų kūrimo metodiką, kurs pasakas apie jaunuolių romantinius santykius, siekiant atskleisti SSAA temą. Bus sukurtos šešios socialinės pasakos su metodinėmis užduotimis kaip jas analizuoti ir kaip organizuoti praktinę diskusiją po pasakos skaitymo. Tokiu būdu jaunimas ir su juo dirbantys specialistai sustiprins gebėjimus patys kurti priemones skirtas SSAA prevencijai. Šios pasakos bus sudėtos į socialinių pasakų knygą, kuri bus naudojama kaip jaunimo jaunimui sukurta metodinė priemonė skirta SSAA prevencijai ne tik projekto partnerių savivaldybėse, bet ir pristatoma baigiamojo projekto renginio metu nacionaliniu mąstu. Pirmoji tokio pobūdžio socialinių pasakų knyga Lietuvoje taip pat bus viešinama socialiniuose tinkluose, spausdinta pasakų versija padovanojama bibliotekoms, mokykloms, atviriems jaunimo centrams ir kt.
Rugpjūtis – Lapkritis Merginų ir vaikinų gebėjimų stiprinimo grupės seksualinio smurto artimoje aplinkoje prevencijai Interaktyvius mokymus baigę merginų ir vaikinų grupių vadovai ves tęstinius ilgalaikius užsiėmimus jaunimui mažose grupėse siekiant kurti saugią erdvę iš esmės nagrinėti SSAA temą. Jaunimo švietimas SSAA prevencijos tema pagal adaptuotą metodiką vyks keliais etapais: 1. Jaunimo tėvų ir globėjų dirbtuvės. Jaunimo grupių vadovas/ė pristato grupės veiklą jaunimo šeimos nariams siekiant juos supažindinti su užsiėmimų turiniu ir kartu suteikti informacijos SSAA dinamikos tema, pristatant atpažinimo kriterijus ir pagalbą nukentėjusiems asmenims. 2. Jaunuolių norinčių dalyvauti grupių veikloje atranka pokalbio principu, siekiant, jog jaunuoliai pasibaigus grupei galėtų patys vesti užsiėmimus savo bendraamžiams. 3. Vienai grupei organizuojama 10 susitikimų (vieno trukmė 90 min.), kurių metu, remiantis metodikoje pateikta medžiaga gilinamos žinios apie SSAA prevenciją, mokomasi atpažinti SSAA apraiškas.
Rugsėjis – Spalis Konfliktų sprendimų dirbtuvės Konfliktų sprendimo dirbtuvės suaugusiems skirtos padėti valdyti konfliktus, skatinti taikius santykius, paremtus lyčių lygybe ir taip prisidėti prie SSAA ir kitų SAA formų prevencijos. Dirbtuvės organizuojamos pagal JAV ilgus metus taikomą Konfliktų prevencijos ir sprendimo metodiką “Gyvenk taikoje, mokyk taikos”, kuri taikoma dirbant su įvairiomis grupėmis, įskaitant pažeidžiamas grupes.
Lapkritis Jungtinės SSAA prevencijos priemonių suneštuvių dirbtuvės Jungtinės SSAA prevencijos priemonių dirbtuvės su smurto artimoje aplinkoje prevencija dirbantiems specialistams, aptariant praktinius atvejus susijusius su seksualinio smurto artimoje aplinkoje prevencija: teisėsaugos pareigūnai dirbantys bendruomenėse, savivaldybės specialistai, jaunimo centrų darbuotojai, socialiniai darbuotojai ir kiti su vaikais ir jaunimu dirbantys specialistai bei specialistai formuojantys veiklos planus savivaldybėse
Gruodis Nacionalinis seksualinio smurto artimoje aplinkoje prevencijos kongresas Kongreso tikslas – pristatyti pirmąją programą Lietuvoje skirtą SSAA prevencijai kartu su jaunimo sukurtomis prevencinėmis priemonėmis ir suburti specialistus besidominčius SSAA prevencija siekiant sukurti bendradarbiavimo tinklą. Kongreso metu, projekte dalyvavę jaunuoliai, su jaunimu dirbantys specialistai ir individualių veiklų dalyviai pristatys savo patirtis dalyvaujant veiklose ir pasidalins labiausiai pasiteisinusiomis veiklomis skirtomis seksualinio smurto prevencijai. Jaunimas pristatys savo sukurtą pasakų apie seksualinio smurto prevenciją knygą, vyks pasakų kūrimo parodomosios dirbtuvės, kur konferencijos dalyviai kurs improvizuotas pasakas SSAA tema, jas ves jaunimo grupių vadovai kartu su pasakas kūrusiais jaunuoliais.
Sausis – Gruodis Prevencinių ir viešinimo priemonių sukūrimas ir viešinimas Projekto viešinimui pasirinktos skirtingos priemonės, manant, kad tokiu būdu informacija efektyviau pasieks pasirinktas tikslines grupes. Numatomos šios viešinimo priemonės: 1. Leidyba: 1.1. Tarptautinės adaptuotos metodikos “SAUGŪS nuo seksualinio smurto ir smurto lyties pagrindu” spauda. . 1.2. Socialinių pasakų knyga su šešiomis pasakomis skirtomis SSAA prevencijos temai. Tai visiškai naujas formatas Lietuvoje, kurio kurimo metu jaunimas naudojantis istorijų kūrimo metodu išmoks pasakoti istorijas susijusias su asmeninėmis ribomis, lygybe santykiuose ir SSAA. 1.3. Komiksai SSAA tema bei jų pagrindu parengti prevenciniai plakatai. Komiksų formatas yra patraukli jaunimą pasiekti priemonė kalbant SSAA tema. 1.3. 3 straipsnių sukūrimas ir viešinimas. Norint atskleisti problemos kompleksiškumą, būtų sukurta keturių straipsnių serija, kuriuose būtų viešinama esama SSAA problema ir tai, kokią įtaką sprendžiant šią aktualią problemą daro aktyvus jaunimo (ypač vaikinų ir vyrų) įsitraukimas. Informacija bus viešinama projekto socialinių partnerių pagalba (savivaldybės švietimo, socialinių paslaugų skyriuose, socialinių tinklų priemonėse ir pan.). 2. Interneto paslaugos: 2.1. Interneto paslaugos: animaciniai video SSAA tema. Beveik neturime prevencinių video skirtų išimtinai SSAA prevencijai, todėl ši viena labiausiai paslėptų SAA formų ir toliau lieka nematoma, tiek vaikai ir jaunimas, tiek suaugusieji nežino kaip komunikuoti šia tema. Projekto metu, sprendžiant šią problemą bus sukurti pirmieji Lietuvoje 2 -3 animuoti video lietuvių kalba, kuriuose bus kalbama apie informuoto sutikimo svarbą romantiniuose santykiuose, atskleidžiama SSAA jaunimo tarpe dinamika. Planuojamas video pasiekiamumas: 1500 Lietuvos gyventojų. 2.2. Pirmoji Lietuvoje socialinė kampanija – mėnuo be seksualinio smurto. JAV balandis yra kasmet nacionaliniu mastu visose valstijose minimas mėnuo, skirtas didinti informuotumą seksualinio smurto tema.

Daugiau apie projektą, projekto komandą ir veiklas: Consent projektas (2)

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Projektui skirta suma: 48 116 Eur.

Categories
WordPress Theme built by Shufflehound. Dingusių žmonių šeimų paramos centras @ 2017