Prekyba žmonėmis yra rimtas nusikaltimas, kuriuo pažeidžiamos pamatinės žmogaus teisės ir žmogaus orumas. 2019 metais įkurta „Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis (NAPPŽ)” – skėtinė nevyriausybinė organizacija, vienijanti organizacijas, teikiančias kompleksinę socialinę pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, išnaudojimo ir prekybos žmonėmis aukoms.
NAPPŽ vienija 5 organizacijas:
Visuomeninę organizaciją Alytaus miesto moterų krizių centrą;
Asociaciją Dingusių žmonių šeimų paramos centrą;
Viešąją įstaigą Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centrą;
Viešąją įstaigą Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centrą;
Asociaciją Vyrų krizių centrą.
Siekiant garantuoti, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ar potencialioms aukoms, vienodą kompleksinės pagalbos prieinamumą ir pagalbos kokybę, NAPPŽ įsteigė nemokamą pagalbos liniją, veikiančią visą parą, visomis savaitės dienomis. Šiuo metu Dingusių žmonių šeimų paramos centras administruoja nemokamą pagalbos liniją, priima skambučius iš Lietuvos ir užsienio šalių, teikia pirminę pagalbą, informavimą – konsultavimą, emocinę paramą ir esant poreikiui nukreipia asmenį, tolimesnei kompleksinei pagalbai, į pagal savivaldybes dirbančias organizacijas. Šios linijos tikslas – identifikuoti galimą prekybos žmonėmis atvejį ir operatyviai suteikti reikiamą pagalbą. Į nemokamą pagalbos liniją gali kreiptis asmenys galimai nukentėję ar nukentėję nuo prekybos žmonėmis, asmenys, kuriems kyla abejonės ir nori gauti informacijos ar pasikonsultuoti apie prekybą žmonėmis, organizacijos/ bendruomenės/ ambasados ar tretieji asmenys (pranešėjai), turintys informacijos apie galimą prekybos žmonėmis atvejį.
8 800 91119 – karštoji pagalbos linija esantiems Lietuvoje;
+370 616 91119 – kartoji pagalbos linija esantiems užsienyje.
Konfidencialumas garantuojamas.