Dingusių žmonių šeimų paramos centras 2022 m. įgyvendintų projektų rezultatai

 

 

Kompleksinė pagalba asmenims galėjusiems nukentėti ir nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, priverstinės prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms bei prevencinė veikla Lietuvoje

 • Kompleksinė pagalba suteikta 31 asmeniui. 23 moterims ir 8 vyrams.
 • Amžius: 41-50 m. 7 asmenys, 31-40 m. 11 asmenų, 51-60 m. 3 asmenys, 21-30 m. 9 asmenys ir  18-20 m. 1 asmuo.
 • Per 2022 m. buvo suteikta 113 h psichologo konsultacijų, 659 h socialinio darbuotojo konsultacijų, 3 asmenys buvo apnakvindinti (nuo 1 iki 3 parų) saugioje pastogėje ir 3 asmenys buvo laikinai apgyvendinti (ilgiau nei 3 parom).

Projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

Vaikai – raktas į visuomenę be smurto: kompleksinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams, smurto liudytojams ir jų šeimoms

 • Kompleksinė pagalba suteikta 149 vaikams nukentėjusiems nuo tiesioginio ir (ar) netiesioginio smurto ir 152 jų šeimų nariams.
 • Suteikta 112 psichologo konsultacijų, 19 teisininko konsultacijų, 187 socialinio pedagogo konsultacijų (užsiėmimų) ir 56 asmenys dalyvavo dailės terapijos ir tėvystės įgūdžių stiprinimo užsiėmimuose.

Projektas įgyvendintas Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Utenos rajono, Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono, Visagino savivaldybėse.

Projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

Dare2care: nesmurtinių santykių tarp merginų ir vaikinų ugdymas

 

 • Tarptautinės metodikos “Dare2care” pristatymas savivaldybėse – organizuota 10 pristatymų, kuriuose dalyvavo 257 su vaikais ir jaunimu dirbantys specialistai.
 • Interaktyvios diskusijos smurto lyties pagrindu ir smurto artimoje aplinkoje problematikai atskleisti ir interaktyvūs mokymai “Ateities lyderių kursas” – organizuota 20 užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 274 su vaikais ir jaunimu dirbantys specialistai.
 • Su vaikais ir jaunimu dirbančių specialistų vedami užsiėmimai jaunimo grupėms. Viena grupė dalyvavo 10 užsiėmimų po 2 ak. val. Viso vyko 100 užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 98 jaunuoliai.
 • Baigiamasis renginys – hakatonas “Meilė nėra kontrolė” – dalyvavo 32 asmenys.
 • Sukurtas sveikų santykių barometras (interaktyvus testas) https://www.9pamoka.lt/barometras/
 • Sukurtas komiksas https://www.missing.lt/project/dare2care-nesmurtiniu-santykiu-tarp-merginu-ir-vaikinu-ugdymas/
 • Straipsniai: Tik taip yra taip – https://www.missing.lt/tik-taip-yra-taip/ Apie stebėtojų galią – https://www.missing.lt/apie-stebetoju-galia/ Kelios mintys apie vyrus Seksualinis smurtas elektroninėje erdvėje https://www.missing.lt/seksualinis-smurtas-elektronineje-erdveje/

Projektas įgyvendintas: Vilniaus miesto, Švenčionių rajono, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Visagino, Zarasų rajono, Molėtų rajono, Utenos rajono, Alytaus rajono ir Elektrėnų savivaldybėse.

Projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

Finansuoti pagalbos tarnybą, organizuojančią ir koordinuojančią pagalbos nukentėjusiam asmeniui teikimą

 

Kompleksinė pagalba suteikta 157 asmenims nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų.

Iš kurių – 59 moteris, 96 vyrai ir 2 vaikai. Suteikta 183,5 valandų psichologo konsultacijų, 18 valandų teisininko konsultacijų. Apgyvendinti 7 asmenys.

Projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.