Projektai

All
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Prevencinė kampanija „Neparduok savęs“

Prevencinė kampanija „Neparduok savęs“

Tikslas: Informuoti visuomenę apie prekybos žmonėmis grėsmes Mažinti be žinios dingusių žmonių, ypač vaikų skaičių ir nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis skaičių Lietuvoje Tikslinė auditorija: Amžius: 10-18 metų moksleiviai,  švietimo darbuotojai, tėvai ir globėjai Išsilavinimas: vidurinis Vieta: miestai ir regionai Partneriai: Lietuvos švietimo įstaigos/ LR Švietimo...
Berniukų gebėjimų stiprinimas

Berniukų gebėjimų stiprinimas

Dingusių žmonių šeimų paramos centras nuo 2004 m vykdė analogišką mergaičių gebėjimų grupių veiklą. Atsižvelgus į šių grupių sėkmingumą ir teigiamus rezultatus bei poreikį tokias grupes įsteigti ir berniukams, 2011 m. pradėtas naujas berniukų gebėjimų grupių projektas. Šio projekto įgyvendinimui naudojama speciali metodinė medžiaga, kuri...

Merginų gebėjimų stiprinimas

Projekto tikslas – Įgalinti ir apsaugoti jaunas mergaites, kad jos netaptų prekybos žmonėmis ir/arba smurto aukomis ir kad nepatirtų socialinės atskirties Projektą finansuoja užsienio partneriai: Alandų salų taikos institutas , Emmaus Europa. 2004 m. MGG veikloje dalyvavo -186 merginos 2005 m. MGG veikloje dalyvavo –...
Pasiklydę virtualiame pasaulyje

Pasiklydę virtualiame pasaulyje

Projekto tikslas – kova su prekyba žmonėmis virtualioje erdvėje ir šio reiškinio prevencija. Atlikus tyrimą Lietuvoje paaiškėjo, kad net 74% moksleivių buvo susidūrę su patyčiomis ir priekabiavimu virtualioje erdvėje. Projekto eigoje buvo: Vykdomos apklausos apie interneto vartojimo paplitimą, ypatumus ir su tuo susijusius pavojus Atliktas...